Konsulent Assistance

Der er rigtig mange måder at involvere os i din præsentation. Vi kan være med fra start til at etablere Storylinen, eller vi kan springe på i de senere faser til at lave Powerpoint præsentationen. Vi har kunder, som sender marketingsmaterialer/modeller, der skal konverteres til en slide, og andre der kontakter os tidligt i processen for at få hjælpe til indhold og Storyline – behovet styrer vores assistance.

Nedenstående model opridser faserne. Fordelen ved at have os med tidligt er, at der oftest bliver færre slides i præsentationen som følge af et struktureret arbejde med Storyline. Det betyder også, at den samlede pris faktisk ikke ændrer sig mærkbart.

konsulentydelser

Praktiske elementer

Vores timepris er 1.250 DKK eksl. moms.

Kontakt os for en fast månedlig retainer.

Arbejdet med Storylinen

For de fleste præsentationer op til 60 minutters varighed tager det cirka 2-3 timer at snakke storylinen igennem, for at sikre strukturen i budskabet står klart..

Det er dig som leverer indholdet, så arbejdsprocessen minder mest om et interview, hvor vi hjælper med strukturen. Undervejs stopper vi op og sikrer, at vi ikke har glemt vigtige informationer undervejs.

Den færdige og godkendte (det er dig som godkender) Storyline bliver efterfølgende konverteret til små post-its for at sikre samhørigheden til den kommende præsentation.

Håndtegninger

Post-its og Storylinen bliver efterfølgende omsat til håndtegnede slides. Det tager cirka fem minutter at tegne en slide i hånden og cirka 45 minutter at lave den i Powerpoint – og vi er store fortalere for “fast prototyting”. Ved denne fremgangsmåde er vi samtidig sikre på, at Storylinen er 100% forankret i indholdet i slides’ne.

Håndtegninger indeholder, bortset fra farver, samme informationer som de kommende færdige slides. Vi sender slidedecket til godkendelse og afhængig af situationen, kommer vi forbi til et statusmøde, men som oftest bliver de godkendt med ganske få korrektioner.

Vi bruger cirka fem minutter per håndtegning og en lille time til at summe sammen omkring resultatet og til at korrigere.

Powerpoint Præsentation

Baseret på din virksomheds CVI (jeres manual til Corporate Visual Identity – bare rolig, marketing har den) og Powerpoint templates omdanner vi håndtegningerne til færdige slides med de aftalte visuelle elementer.

Det fantastiske ved vores Powerpoint præsentationer er, at alt kan redigeres i Powerpoint. Du undgår at stå med billeder overført fra Adobe pakken, hvor du i 11. time ikke kan korrigere teksten. Hos os er det Powerpoint og stadig hamrende flot.

Det tager et sted mellem 30-60 minutter for én slide – afhængig af kompleksiteten.

 

Når folk efter præsentationen kontakter mig med kommentaren: “…men dét dér er jo ikke PowerPoint”, så ved man grænserne for PowerPoints formåen har været presset til sit yderste.

Rune Kier, taleskriver for Klima Ministeriet